الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

کتاب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی به اهتمام امیر سیاهپوش به چاپ رسید.این کتاب که دارای ۳۲۲ صفحه می باشد دارای پنج بخش از قرار زیر می‌باشد:بخش اول: نقد رویکردهای نظری در مورد الگوهای پیشرفت بخش دوم: الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت بخش سوم: مفهوم، ابعاد و شاخص‌های پیشرفت بخش چهارم: شرایط و مقدمات پیشرفت بخش پنجم: جایگاه عدالت در مدل پیشرفت این کتاب با شمارگان ۱۵۰۰ نسخه به سفارش مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی صدرا ناشر انتشارات آفتاب توسعه با مشارکت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران به چاپ رسید.

:::لینک مطلب ::http://www.sccsr.ac.ir/sadra/?p=213

Comments are closed.