اینترنت و هویت ملی ـ دینی ایرانیان

اینترنت را نباید در وب‌گاه و وب‌نوشت یا نرم‌افزار و سخت‌افزار خلاصه کرد. درکِ مسایل فرهنگی اینترنت در گرو شناخت مردمانی است که از آن استفاده می‌کنند. اگر بهترین ابزار فناوری دنیا در اختیار افرادی تنبل و بیکاره، بی‌برنامه در زندگی و فاقد احساس مسئولیت در کار و معاش قرار گیرد، جز ضعف و عقب‌ماندگیِ مضاعف، ثمری نخواهند داشت. انسان‌ها توانسته‌اند طبیعت را تسخیر کنند و روابط جدیدی با آن برقرار سازند. اما با حال، آنان باز هم بندگان خدایند و دگرگونی طبیعت بر پایه فناوری‌های روز دنیا، تغییری در اصل رابطه‌ عبد با معبود ایجاد نمی‌کند، هر چند ممکن است که انسان‌ها چنان اسیر ساخته‌های ذهن خود و اسیر ابزار دست‌سازشان ‌شوند که از حقایق و معارف الهی غافل ‌شوند. اگر به دنبال استفاده درست از اینترنت هستیم ابتدا باید فرهنگ کار و تلاش، احساس مسئولیت، تعاون و همکاری برای رشد یکدیگر و برنامه‌ریزی برای رفع نیازمندی‌های واقعی را ایجاد کنیم و گسترش دهیم. کتاب حاضر در سه فصل به بررسی موضوع هویت دینی و ملی ایرانیان و اینترنت می‌پردازد. فصل‌های مذکور را می‌توان هم به طور مستقل و هم در پیوند با یکدیگر مطالعه کرد. فصل اول با عنوان هویت ملی – دینی ایرانیان به تشریح مفهوم هویت ایرانیان و مسایل آن در دوران کنونی اختصاص دارد. فصل دوم با عنوان (اینترنت و فضای مجازی ـ مفاهیم و بنیان‌ها) به پیشینه اینترنت و تشریح مسایل جدید آن می‌پردازد و علل موفقیت قدرت‌های جهانی در استفاده از اینترنت را به همراه مفاهیم و بنیان‌های نظری زندگی در فضای مجازی تشریح می‌‌کند. فصل سوم نیز به مجموعه مسایل اینترنت کشور، بایدها و نبایدهای حاکم بر آن می‌پردازد. در پایان نیز مجموعه پیشنهادهایی برگرفته از فصل‌های قبلی ارائه می‌شوند. جهت تهیه کتاب با شماره تلفن های مرکز تماس حاصل فرمایید.

:::لینک مطلب ::http://www.sccsr.ac.ir/sadra/?p=228

Comments are closed.