اینترنت و هویت ملی دینی ایرانیان

internet

محقق و نویسنده: دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی

(به سفارش مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه

نوبت چاپ: اول-تیر ۱۳۹۰

شمارگان:۱۰۰۰

طراح جلد و صفحه بندی: یوسف بهرخ

شابک:isbn:978-964-7867-21-4

بهاء:۱۵۰۰۰ تومان

تلفن مرکز پخش:۶۶۴۰۹۰۵۶ داخلی ۱۰۷

:::لینک مطلب ::http://www.sccsr.ac.ir/sadra/?p=1795

Comments are closed.