اطلاعیه تغییر نام ایمیل

به اطلاع شما میرسانیم آدرس ایمیل مرکز از info@ccsr.ir   به info@sccsr.ac.ir تغییر یافته.

:::لینک مطلب ::http://www.sccsr.ac.ir/sadra/?p=226

Comments are closed.