کتاب تحلیل نظری دولت یازدهم به قلم پرویز امینی

tahklil

نویسنده: پرویز امینی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه به سفارش مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا

چاپ اول: بهار ۱۳۹۳

طراح جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ

شمارگان:۲۰۰۰ جلد

قیمت: ۳۷۰۰ تومان

شابک:ISBN 978-964-7867-27-6

مرکز فروش: ۶۶۴۰۹۰۵۶ داخلی ۱۰۷

 
 

 

:::لینک مطلب ::http://www.sccsr.ac.ir/sadra/?p=1816

Comments are closed.