فرهنگ از دیدگاه مقام معظم رهبری

farhang

نویسندگان: امیر سیاهپوش، علی آقاپور

تهیه و تدوین علمی: مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا

ناشر: موسسه نشر شهر

نوبت و تاریخ چاپ: اول – ۱۳۹۰

شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه

چاپ و صجافی: مرکز چاپ نشر شهر

شابک: ۸-۰۶۸-۲۳۸-۹۶۴-۹۷۸

بها: ۲۱۰۰۰۰ ریال

نشانی ناشر: تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری(زمرد)، شماره ۵۶، بوستان کتاب، واحد ۱۲، موسسه نشر شهر

تلفن: ۲۲۸۵۸۴۷۴-۲۲۸۴۳۳۷۸

فروشگاه مرکزی: ضلع شمالی میدان فلسطین، شماره ۹

تلفن: ۸۸۹۵۲۵۳۴

مرکز چاپ: ۸۸۴۲۱۹۰۶

:::لینک مطلب ::http://www.sccsr.ac.ir/sadra/?p=1770

Comments are closed.