تحلیلی بر چارچوب مطالعاتی آینده انقلاب اسلامی ایران

futhure_book_cover

پژوهشگر:  محمد رحیم عیوضی (به سفارش مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)

ناشر:انتشارات آفتاب توسعه(ناشر آثار مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی)

ویراستار: محمد حسن مقیسه

طراحی و صفحه آرایی: یوسف بهرخ

نوبت و تاریخ چاپ: اول اسفند ۱۳۹۳

شمارگان:۱۰۰۰ نسخه

شابک: ISBN 978-964-7867-10-8

مرکز پخش و فروش: انتشارات آفتاب توسعه ۶۶۴۰۹۰۵۶ داخلی ۱۰۷

 
 

 

:::لینک مطلب ::http://www.sccsr.ac.ir/sadra/?p=1831

Comments are closed.