واقعیت و روش تبیین کنش انسانی در چهارچوب فلسفه اسلامی

واقعیت و روش تبیین کنش انسانی در چهارچوب فلسفه اسلامی

نویسنده: دکتر عطاء الله رفیعی آتانی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه (ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)

نوبت چاپ: نخست- پاییز ۱۳۹۶

طراحی جلد : یوسف بهرخ

شمارگان:۱۰۰۰ جلد

قیمت:۱۵۰۰۰ تومان

شابک: isbn:978-964-7867-48-1

مرکز پخش: ۶۶۴۰۹۰۵۶ داخلی ۱۰۷

 
:::لینک مطلب ::http://www.sccsr.ac.ir/sadra/?p=2452

Comments are closed.