روش شناسی علوم انسانی اسلامی

روش شناسی علوم انسانی اسلامی

نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد حسین شریفی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه (ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)

نوبت چاپ: نخست- پاییز 1395

طراحی جلد : یوسف بهرخ

شمارگان:1000 جلد

قیمت:25000 تومان

شابک: isbn:978-964-7867-48-1

مرکز پخش: 66409056 داخلی 107

 
:::لینک مطلب ::http://www.sccsr.ac.ir/sadra/?p=2161

Comments are closed.